مجید امینی

مجید امینی

کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت
تدریس در شهر اصفهان
amini.m.v@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های ابتدایی، دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تدریس ریاضی، فیزیک و زبان انگلیسی مقاطع راهنمایی و متوسطه
تدریس دروس مهندسی برق: مدارهای الکتریکی، مدارهای منطقی، سیگنال ها و سیستم ها


هزینه تدریس

توافقی

^