تصویر ندارد

بهروز حیدربکی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی از دانشگاه تهران
تدریس در شهر تهران
behroozheydarbaki@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تدریس زبان عربی از پایه تا کنکور کارشناسی ارشد
عربی اختصاصی
عربی عمومی
عربی دهم
عربی کنکور


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 50 هزار تومان

بالای 15 جلسه،20 درصد تخفیف

^