تصویر ندارد

ویدا مراقبتی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین
تدریس در شهر کرج
vidamoraghebati@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تدریس کلیه دروس رشته کامپیوتر هنرستان فنی و حرفه ای
تدریس کلیه دروس گرایش های مختلف کامپیوتر هنرستان کاردانش
تدریس صرفا به دانش آموزان دختر


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 40 هزار تومان

مدت زمان هر جلسه: یک ساعت و نیم

^