تصویر ندارد

ابراهیم موذن زاده

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
تدریس در شهرهای تهران، کرج
e.moazzenzadeh@mecp.ir

توانایی تدریس در دوره‌های متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

ریاضیات – آمار – جبر و احتمال


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 150 هزار تومان

به ازای 90 دقیقه تدریس

^