تصویر ندارد

سمیه افتخارنوری

کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تدریس در شهر تهران
somaie.eftekhar@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تمام دروس ریاضیات دبیرستان
ریاضی هفتم، هشتم، نهم
فیزیک دبیرستان

بخش فیزیک و شیمی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی 1،2. فیزیک 1،2،3. معادلات دیفرانسیل، فیزیک جدید، الکترومغناطیس، کوانتوم دانشگاهی


هزینه تدریس

پایه های مختلف، هزینه متفاوت است

^