فاطمه امیرپورسعید

فاطمه امیرپورسعید

دکتری مهندسی معدن از دانشگاه تهران
تدریس در شهر تهران
f.amirps@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

شیمی
استاتیک
مقامت مصالح
تخمین ذخیره ماده معدنی
زمین آمار
اکتشاف مواد معدنی
ژئوشیمی
تحلیل خطر زلزله


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 50 هزار تومان

جلسه اول 30 هزار تومان

^