تصویر ندارد

حدیقه صایب مهر

دکتری marine ecology از علوم و تحقیقات تهران
تدریس در شهر تهران
hsaebmehr@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

زبان
زیست شناسی
طراحی پارچه


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 35 هزار تومان

^