تصویر ندارد

مهرداد غفاری

کارشناسی مهندسی برق قدرت از آزاد گرمسار
تدریس در شهر تهران
ghafari825@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی

تخصص و زمینه تدریس

کلیه دروس ریاضیات از اول دبستان تا دبیرستان و دانشگاه
کلیه دروس تخصصی رشته برق د رمقطع کاردانی و کارشناسی


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 10 هزار تومان

توافقی

^