تصویر ندارد

میثاق ایزدی

کارشناسی ارشد
تدریس در شهر ساری
misagh.izadi1370@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های ابتدایی، دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تدرس فیزیک در کلیه سطوح دانشگاهی و دبیرستان و کنکور،تدرس دروس مهندسی برق گرایش الکترونیک


هزینه تدریس

جلسه اول به منظور مشاوره رایگان، هزینه جلسات بعدی به صورت توافقی بر مبنای درس انتخاب شده میباشد

^