تصویر ندارد

پوریا بیدقی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
تدریس در شهرهای تهران، کرج
pooriabgh@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

دروس ریاضی-فیزیک متوسطه و پیش دانشگاهی و دروس پایه دانشگاهی


هزینه تدریس

توافقی و بر اساس به مقطع تحصیلی

^