تصویر ندارد

حسن سرفراز

کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ از دانشگاه تهران
تدریس در شهر تهران
ha.sarfaraz@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

ریاضیات پایه
ریاضی عمومی 1 و 2
معادلات دیفرانسیل
ریاضی مهندسی
استاتیک
مقاومت مصالح
مکانیک سیالات
مکانیک سنگ
مکانیک شکست


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 50 هزار تومان

جلسه اول رایگان

^