میثم انصاری

میثم انصاری

دکتری مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
تدریس در شهرهای تهران، شهر ری، کرج، هشتگرد
ansarymeysam@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی

تخصص و زمینه تدریس

• تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی عمران توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف
– تدریس خصوصی استاتیک (ایستایی)
– تدریس خصوصی مقاومت مصالح 1 و 2
– تدریس خصوصی تحلیل سازه 1 و 2
– تدریس خصوصی فولاد 1 و 2
– تدریس خصوصی بتن 1 و 2
– تدریس خصوصی مکانیک سیالات
– تدریس خصوصی هیدرولیک
– تدریس خصوصی هیدرولوژی
– تدریس خصوصی مکانیک خاک و پی سازی
– تدریس خصوصی راهسازی و روسازی
– تدریس خصوصی بارگذاری
– تدریس خصوصی زلزله
– تدریس خصوصی نقشه برداری و نقشه کشی
– تدریس خصوصی دینامیک
– تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی
– تدریس خصوصی متره و برآورد و …

• تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1
• تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2
• تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
• تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته
• تدریس خصوصی محاسبات عددی


هزینه تدریس

توافقی

^