تصویر ندارد

سجاد شریفی نیا

کارشناسی ارشد برق قدرت از صنعتی شیراز
تدریس در شهر شیراز
sj.sharifinia@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

دروس مهندسی برق-قدرت-کنترل (ماشین های الکتریکی-مدار-ریاضی مهندسی و …)
دروس هنرستان رشته الکتروتکنیک(ماشین های الکتریکی ac-dc- موتور پیچی)
دروس دبیرستان رشته ریاضی(ریاضی-فیزیک)


هزینه تدریس

بسته به مقطع تدریس هزینه تعیین می شود

^