تصویر ندارد

ستوده مقدسین

کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تهران
تدریس در شهر تهران
sotoode.m67@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تدریس خصوصی زبان انگلیسی، بزرگسال ( خانم ها) با تاکید بر مهارت Speaking
آموزش زبان انگلیسی به کودکان 4 تا15 سال مبتنی بر بازی و تکیه بر آواها در جهت افزایش چهار مهارت صحبت کردن، گوش دادن ،خواندن و نوشتن آن ها


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 70 هزار تومان

جلسات کودکان به صورت 1 ساعته و بزرگسالان 1 ساعت و نیمه تشکیل خواهد شد. هر 15 جلسه یک بار، یک جلسه به صورت مجانی برگزار خواهد شد.

^