تصویر ندارد

سجاد مانی

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
تدریس در شهر اصفهان
manisina@gmail.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

فیزیک سوم دبیرستان
دروس مهندسی برق
زبان انگلیسی (تافل)

^