تصویر ندارد

رضا طیبی مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه یزد
تدریس در شهر تهران
reza_tmg@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

ریاضی – کامپیوتر-برنامه نویسی – طراحی وب سایت

^