نتیجه‌ی جستجو

تصویر ندارد

حمید مستاجران

کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی اصفهان
تدریس در شهرهای اصفهان، بهارستان، خمینی شهر، نجف آباد
ebnadam167@yahoo.com
فیزیک دبیرستان در تمامی مقاطع/ فیزیک هنرستان ها و مراکز فنی/ فیزیک کنکور/ فیزیک عمومی دانشگاهی ( مکانیک، فیزیک الکتریسیته، گرما)/ مکانیک تحلیلی، الکترومغناطیس، ترمودینامیک
تصویر ندارد

حسین ملک محمد

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از علم و صنعت ایران
تدریس در شهرهای ارومیه، اصفهان، اهواز، تهران
hossein.malekmohammad@gmail.com
دروس دبستان به صورت تشریحی و تستی به صورت مخصوص برای قبولی حتمی در آزمون تیزهوشان(سمپاد)/ دروس ششم برای آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی/ دروس ششم و هفتم و نهم برای قبولی در امتحانات/ دروس...
^