نتیجه‌ی جستجو

علیرضا مهرگان

علیرضا مهرگان

کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه بین المللی امام خمینی
تدریس در شهرهای مشهد، نیشابور
mehregan1001@gmail.com
دروس ریاضی، فیزیک، زبان، ادبیات فارسی و کامپیوتر (دبیرستان)/ مکانیک سنگ و سایر دروس تخصصی رشته مهندسی معدن (تونلسازی، چالزنی و آتشکاری و ...)، زبان تخصصی، برنامه نویسی، ریاضی و فیزیک یک (دانشگاه)
سیدتوحید سیدالحسینی

سیدتوحید سیدالحسینی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سنجش از دور از دانشگاه فردوسی مشهد
تدریس در شهرهای تایباد، تربت جام، مشهد
tohid_200970@yahoo.com
نقشه برداری، آموزش نرم افزارمتلب،سنجش از دور، آموزش نرم افزار Envi، پردازش تصاویر، شناسایی الگو، آموزش نرم افزار ERDAS. / ریاضی و فیزیک دبیرستان.
^