مدرسین درس‌آوا

ابوالفضل عبدالهی فر

ابوالفضل عبدالهی فر

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا،آیرودینامیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
تدریس در شهر تهران
abolfazl.abdolahifar@yahoo.com
تدریس فیزیک دبیرستان-استاتیک-مقاومت مصالح و دینامیک توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
^